OKULUMUZ

HAKKIMIZDA

Müdürlüğümüz ilk olarak 11.02.1985 tarihinde eğitim-öğretime başlamış, 13.03.1992 tarihinde meydana gelen Erzincan depremine kadar da eğitim-öğretime devam etmiştir. Deprem sonrası oluşan hasar nedeniyle eğitim ve öğretime devam edemeyecek duruma geldiğinden Bakanlık Makamının 12.05.1992 tarihli onayları ile kapatılmıştır. Müdürlüğümüz kadrosu ve öğrencileri Erzurum Polis Okulu’na nakledilmiştir.

01.10.1998 tarihinde Bakanlık Makamının Olurları ile Erzincan Polis Okulu’nun tekrar aynı adla açılması uygun bulunmuş ve Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tarafından sağlanan maddi kaynakla hazır duruma getirilerek 30.11.1998 tarihinde eğitim-öğretime başlanılmıştır.

Müdürlüğümüz 25.04.2001 tarih ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu gereğince; 6 Ekim 2001 tarih ve 24545 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2001 / 2999 sayılı Bakanlar Kurulu kararı gereğince Polis Akademisine bağlı ön lisans eğitimi veren 2 yıllık Polis Meslek Yüksekokulu’na dönüştürülmüştür.

Erzincan Polis Meslek Yüksekokulu 2013-2014 12.Dönem eğitim-öğretimini İzzetpaşa Mahallesindeki yerleşkesinde tamamlamış, Ağustos 2014 tarihi itibariyle Yalnızbağ Beldesindeki 354 dönüm arazi üzerine kurulu 1.000 kapasiteli yeni yerleşkesine taşınmıştır.

Erzincan Polis Meslek Yüksekokulu; 2014/7054 sayılı Kararnameye istinaden 09/12/2014 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ve 24 Aralık 2014 tarihli 29215 sayılı Resmi Gazete yayınlanmasıyla Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak kurulmasına karar verilmiştir.

Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü 4 Nisan 2015 tarihli 6638 sayılı kanunun 29316 sayılı resmi gazetede yayımlanması ile Polis Akademisi Başkanlığına bağlanmış olup 1650 kişilik kapasitesi ile eğitim ve öğretim hizmetleri Müdürlüğümüzde devam etmektedir.