DUYURULAR

27. DÖNEM POMEM 3. YEDEK OLARAK MÜDÜRLÜĞÜMÜZE PLANLAMASI YAPILAN ADAYLARIN DİKKAT EDECEĞİ HUSUSLAR
  17 Aralık 2021

27. DÖNEM POMEM 2. YEDEK OLARAK MÜDÜRLÜĞÜMÜZE PLANLANAN ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN GETİRECEKLERİ EVRAKLAR VE DİKKAT EDECEKLERİ HUSUSLAR

 

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 16’ncı maddesi hükmü gereğince yedek planlama sonuçları adaylara ilanen tebliği edilmiştir. Ayrıca adaylara posta, telefon vb. iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.

* 3. Yedek adayların intibak eğitimleri, 20.12.2021 PAZARTESİ günü başlayacak ve adayların planlandıkları POMEM Müdürlüklerinde yapılacaktır.

* 27. DÖNEM POMEM 3.Yedek adaylarının 20.12.2021 PAZARTESİ günü saat:17.00’ye kadar geçici kayıtlarını yaptırmak üzere Müdürlüğümüzde hazır bulunmaları gerekmektedir. EK-1 de sunulan noter onaylı yüklenme senedi EK-2 deki talimata göre doldurulacak Yüklenme senedi getirmeyen ve belirtilen tarihte kayıtlarını yaptırmayan adaylar haklarını kaybedecek ve yerlerine yedek aday planlaması yapılacaktır.

 

ASKERLİK İLE İLGİLİ BELGELER

 1. Askerlik Durum Belgesi (aslı)
 2. Askerlik hizmetini yapmış adaylardan “Terhis belgesi” (aslı ve 2 adet fotokopisi) (Terhis Belgesinin kaybedenlerin kayda gelmeden önce Askerlik Şubelerinden temin etmeleri gerekmektedir.)
 3. 1111 sayılı Askerlik Kanunun 10’uncu maddesine göre askerlik hizmetini yapmış sayılanlardan ise “Askerlik Durum Belgesi” (aslı)
 4. Askerlik süresince alınan hava değişimi raporu (aslı ve 2 adet fotokopisi)
 5. Askerlikte herhangi bir sebeple alınan Sağlık Kurulu Raporu (aslı ve 2 adet fotokopisi)
 6. Askerlikten muaf veya askerliğe elverişli olmadığını gösterir onaylı belge (aslı ve fotokopisi)

 

EVLİLİKLE İLGİLİ BELGELER

 1. Evlilik Cüzdanının ilk Dört (4) sayfasının fotokopisi (2 suret)
 2. Eşinin Kimlik Fotokopisi (2 Adet)
 3. Eşi hakkında sonuçlanmış veya devam eden davası bulunanların mahkeme evraklarının onaylı sureti, kesinleşmiş ise kesinleşme şerhinin onaylı sureti (1 Adet)
 4. Eşinin son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğrafı (Biyometrik Olmayacak)

 

ÖĞRENİM İLE İLGİLİ BELGELER

 1. Mezun olduğu üniversiteye ait diplomanın veya geçici mezuniyet belgesinin aslı, (diplomasını kaybedenler için) okuduğu üniversiteden alınan öğrenim durum belgesi (Yüksek lisans eğitimine devam etmesi nedeniyle üniversite diploması yanında bulunmayan adaylar, diplomalarının aslı yerine yüksek lisans yaptığı veya okuduğu üniversitede /enstitü/yüksekokul tarafından onaylanan diploma örneği ile birlikte yüksek lisans eğitimine devam ettiğini veya öğrenci olduğunu gösterir onaylı belgelerini getirmeleri durumunda kayıtları alınacaktır)
 2. 3 adet diploma fotokopisi (Fotokopiler A4 boyutunda arka yüzleri dâhil)

 

İSTENEN DİĞER BELGELER

 1. 3 Adet Kimlik Belgesi Fotokopisi
 2. Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinde bulunan taahhüt senedinin noterliklerce hazırlanarak teslim edilmesi.
 3. Nüfus Müdürlüklerinden veya e-devlet üzerinden temin edilen 2 adet güncel ikamet belgesi.
 4. Müracaat dosyalarında bulunan fotoğraflar haricinde, son altı ay içerisinde çekilmiş 8 adet vesikalık fotoğraf (fotoğraflar takım elbiseli, kravat ve gömlekli olacak, sakal ve bıyık olmayacak) her fotoğrafın arkasına isim soy isim ve TC kimlik no yazılacaktır. (biyometrik olmayacak)
 5. Kendisi veya eşi ad – soyadı değişikliği yaptıran varsa mahkeme kararı, (aslı veya onaylı sureti)
 6. Kendisi hakkında sonuçlanmış veya devam eden bir davası olanların mahkeme evraklarının onaylı sureti, kesinleşmiş ise kesinleşme şerhinin onaylı sureti (İlgili mahkemeden temin ederek geleceklerdir.)
 7. Kan Grubu Kartı veya Ehliyetinde Kan Grubu Yazanlar Ehliyet Fotokopisi (1 Adet)
 8. 2 Adet Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (E-devlet üzerinden alınabilir.)
 9. 2 Adet Adli Sicil Belgesi (Evli ise eşinin de Adli Sicil Belgesi) (E-devlet üzerinden alınabilir.)
 10. E-devlet şifreleri aktif halde olması gerekmektedir.
 11. Ayrıca Öğrenci Bilgi Formu mavi tükenmez kalemle el yazısı ile doldurarak kayıt esnasında teslim edilecektir.

(Öğrenci Bilgi Formunu indirmek için buraya tıklayın.)

 

NOT: Geçici kayıt esnasında istenilen belgelerin asıllarını getirmeyen adaylar noter tasdikli örneklerini verebilir. Ancak eğitim ve öğretimin başlama tarihinde bu belgelerin asıllarını ibraz etmek zorundadırlar. Aksi takdirde kesin kayıtları yapılmayacaktır.

 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DİĞER HUSUSLAR

 1. Müdürlüğümüze planlaması yapılan adayların HES Kodlarını bilmeleri, ayrıca tüm adayların (aşı olanlar da dahil) Müdürlüğümüze giriş yapmadan 48 saat öncesine ait PCR Testi getirmesi gerekmektedir.
 2. Kişisel hijyenlerini sağlamak amacıyla dezenfektan ve kişisel temizlik ürünü bulundurulması.
 3. Ses ve görüntü kaydetme ve depolama özelliği bulunan; akıllı cep telefonu, dizüstü bilgisayar, tablet, fotoğraf makinesi, kamera, vb. gibi her türlü cihaz kesinlikle getirilmeyecektir.
 4. Öğrenci ya da öğrenci yakınları tarafından okula getirilen ya da gönderilen her türlü yiyecek ve içecek maddesi okula alınmayacaktır.
 5. Doktor raporu ya da reçetesi ibraz edilemeyen ilaçlar ile her türlü bitkisel ilaç ve tıbbi malzemeler getirilmeyecektir.
 6. Ustura, açık jilet ile her türlü kesici delici alet getirilmeyecektir.
 7. Öğrenciler alyans ve saat hariç her türlü takı veya aksesuarları yanında bulundurmayacaktır.
 8. Her türlü siyasi ya da ideolojik yayın ve malzemeler, okula getirilmeyecektir. Müdürlüğümüzde Kütüphane mevcut olduğundan kitap, dergi vb. getirmeleri yasaktır.
 9. Öğrencilerin; pijama, terlik, havlu, tıraş malzemesi vb. kişisel malzemeleri okula gelirken yanlarında getirmeleri gerekmektedir.
 10. Öğrencilerin mevsim şartlarını göz önünde bulundurarak resmi istihkakları kendilerine dağıtılana kadar giyebilecekleri kıyafetler (yeterli sayıda açık renk gömlek, kravat, koyu renk kumaş pantolon, ceket) kıyafetlerini yanlarında getirmeleri uygun olacaktır.
 11. Öğrencilerin, eşofman takımı ve spor ayakkabılarını yanlarında getirmeleri uygun olacaktır.
 12. Öğrencilerin siyasi parti, vakıf, sendika, her türlü dernek üyelikleri,(sportif amaçlı dernekler hariç) ticari sicil kayıtlarına dair üyelik ve aidiyetleri var ise üyeliklerini iptal ettirmeleri gerekmektedir.
 13. Yukarıda getirilmesi yasak olarak belirtilen malzemeler, okulumuzun nizamiye giriş kapısında yapılacak olan aramada bulunması halinde okula alınmayacaktır.

 

NOT: Öğrencilerimizin mağdur olmaması için yukarıda belirtilen maddelere dikkat etmeleri gerekmektedir. Kayıt için gelecek tüm öğrencilerimizin, okulumuza gelmeden önce saç ve sakal tıraşı olmaları gerekmektedir.

EK-1 indirmek için TIKLAYIN

EK-2 indirmek için TIKLAYIN

ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU indirmek için TIKLAYIN

 

DİKKAT: İstenecek yeni belgeler olabileceğinden, liste güncellenebilir. Bu yüzden internet sitemizin sık sık ziyaret edilmesi gerekmektedir.

Haber Paylaş